Quality. Respect. Excellence.

Субменю

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta.

Sedan 2019 är Ferronordic även återförsäljare för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan.

Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.

Aktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

2016

2017

2018

Nettoomsättning (MSEK)

1,658

2,567

3,241

Rörelseresultat (MSEK)

132*

187

274

Anställda

782

848

1,032

Anläggningar

73

74

79

⁠*Avser justerad EBIT, dvs rörelseresultat exklusive avskrivningar av transaktionsrelaterade immateriella tillgångar t.o.m. maj 2016 samt nedskrivningar av anläggningstillgångar under fjärde kvartalet 2016.