Quality. Respect. Excellence.

Субменю

Ferronordics årsredovisning för 2019 publicerad

Pressmeddelande
Stockholm den 14 april 2020

Ferronordics årsredovisning för 2019 publicerad

Ferronordics årsredovisning för 2019 har publicerats och finns tillgänglig på företagets hemsida, www.ferronordic.com.

-------------------------------------------------------
Om Ferronordic
Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu över 90 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.
www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com
Denna information lämnades för offentliggörande den 14 april 2020, kl. 13:00.

Documents

Ladda ner alla dokument som arkiv
Återvända