Quality. Respect. Excellence.

Субменю

Ferronordic bokslutskommuniké Januari - December 2019

Hämta som PDF

Pressmeddelande
Stockholm, 20 februari 2020

Ferronordic AB (publ)
Bokslutskommuniké januari - december 2019

Ökande eftermarknad och contracting services driver resultat

FJÄRDE KVARTALET 2019
• Nettoomsättningen minskade 6% (15% minskning i lokal valuta) till 960 MSEK (1 019 MSEK)
• Rörelseresultatet ökade 13% till 95 MSEK (84 MSEK)
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,9% (8,3%)
• Periodens resultat minskade 10% till 57 MSEK (64 MSEK)
• Resultatet per stamaktie uppgick till 3,95 SEK (4,40 SEK)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 MSEK (12 MSEK)

JANUARI-DECEMBER 2019
• Nettoomsättningen ökade 16% (9% ökning i lokal valuta) till 3 747 MSEK (3 241 MSEK)
• Rörelseresultatet ökade 31% till 358 MSEK (274 MSEK)
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,5% (8,4%)
• Periodens resultat ökade 20% till 251 MSEK (209 MSEK)
• Resultatet per stamaktie uppgick till 17,26 SEK (13,22 SEK)

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Fjärde kvartalet var händelserikt för Ferronordic. Vi slutförde förberedelserna för att bli återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i delar av Tyskland, vår anläggning för fabriksrenovering av komponenter i Ekaterinburg är nu i drift, etableringen i Kazakstan fortskrider och vi fortsätter att växa inom contracting services. Vårt kundfokus och strävan att hela tiden utveckla vår affärsmodell uppmärksammades av Volvo CE, som utsåg Ferronordic till årets återförsäljare i EMEA för 2019. Vad gäller finansiell utveckling minskade maskinförsäljningen med 22% jämfört med fjärde kvartalet 2018, som var starkt vad gäller maskinförsäljning. Eftermarknadsförsäljningen ökade dock med 23% och omsättningen i contracting services var mer än dubbelt så hög som motsvarande kvartal 2018. Trots en minskning om 6% till 960 MSEK i total omsättning, ökade därför bruttovinsten med 12%. Försäljnings- och administrationskostnader ökade, dels på grund av en starkare rubel och dels på grund av engångskostnader relaterade till expansionen i Tyskland. Trots detta ökade rörelsemarginalen till 9,9% och rörelseresultatet ökade med 13% till 95 MSEK, vårt högsta rörelseresultat någonsin för ett fjärde kvartal. Högre rörelsekapital och nettoskuld, delvis drivet av expansionen till Tyskland, påverkade våra finansiella kostnader och kassaflöden i kvartalet. På helårsbasis var 2019 vårt starkaste år hittills med rekordhög omsättning och resultat. I linje med Ferronordics utdelningspolicy kommer styrelsen föreslå en utdelning om 4,25 kronor per aktie.

Om Ferronordic
Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu över 90 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Finansiell rapportering 2020/21
Delårsrapport januari-mars 2020 13 maj 2020
Delårsrapport januari-june 2020 13 augusti 2020
Delårsrapport januari-september 2020 12 november 2020
Bokslutskommuniké januari-december 2020 19 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

Ferronordic AB (publ)
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm
Reg. nummer: 556748-7953
Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2020, kl. 07:30.

Återvända