Quality. Respect. Excellence.

IR-relations

Ferronordic AB (publ) har endast ett aktieslag: stamaktier. Antalet aktier uppgår till 14 532 434 och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Vid utgången av 2019 hade bolaget ca 3700 aktieägare. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”FNM”. För information om aktuell aktiekurs hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com


IR-relations

Nr.

Aktieägare

Antal aktier

Andel av aktier och röster

1 Skandinavkonsult i Stockholm AB* 2 268 154 15,6%
2 Lars Corneliusson (direkt och genom företag) 1 047 249 7,2%
3 Per Arwidsson och närstående 892 540 6,1%
4 Swedbank Robur 721 053 5,0%
5 Svenska Handelsbanken for PB 709 864 4,9%
6 Avanza Pension 680 041 4,7%
7 AltoCumulus 634 665 4,4%
8 Unionen 575 000 4,0%
9 East Capital 434 942 3,0%
10 Deutsche Bank AG 386 010 2,7%
11 Andra aktieägare 5 417 858 37,3%
  Totalt 14 532 434 100,0%

*Närstående till Håkan Eriksson
Källor: Euroclear och aktieägare
30 September 2020 och därefter kända ändringar