Quality. Respect. Excellence.

Субменю

IR-relations

Antalet aktier och röster i Ferronordic AB (publ) uppgår till 14 532 434. Antalet aktieägare i bolaget uppgår till ca 1500. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet FNM. För information om aktuell aktiekurs hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com.

IR-relations

Aktieägare

Antal aktier

Andel av aktier och röster

Skandinavkonsult i Stockholm AB*

2 260 774

15.6%

Scandsib Holdings Ltd**

1 200 000

8.3%

Lars Corneliusson (direkt och genom företag)

1 037 249

7.1%


Swedbank Robur

721 053

5.0%

HSBC

670 106

4.6%

Avanza Pension

615 348

4.2%


Catella Småbolagsfond

586 195

4.0%

Unionen

500 000

3.4%

Fastighets AB Arwidsro

487 292

3.4%

Svenska Handelsbanken for PB

475 203

3.3%

Andra aktieägare

5 979 214

41.1%

Total

14 532 434

100.0%


* Närstående till Håkan Eriksson
** Närstående till Erik Eberhardson
30 September 2019 och därefter kända ändringar