Quality. Respect. Excellence.

IR-relations

Ferronordic AB (publ) har endast ett aktieslag: stamaktier. Antalet aktier uppgår till 14 532 434 och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Vid utgången av 2019 hade bolaget ca 3700 aktieägare. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”FNM”. För information om aktuell aktiekurs hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com


IR-relations

Nr.

Aktieägare

Antal aktier

Andel av aktier och röster

1 Skandinavkonsult i Stockholm AB* 2 268 154 15,6%
2 Scandsib Holdings Ltd** 1 200 000 8,3%
3 Lars Corneliusson (direkt och genom företag) 1 047 249 7,2%
4 Per Arwidsson med närstående 892 538 6,1%
5 Svenska Handelsbanken for PB 785 804 5,4%
6 Avanza Pension 739 237 5,1%
7 Swedbank Robur 721 053 5,0%
8 AltoCumulus 613 891 4,2%
9 Unionen 575 000 4,0%
10 Deutsche Bank AG 372 560 2,6%
11 Santander Securities Services 238 154 1,6%
12 Andra aktieägare 5 864 598 40,4%
  Total 14 532 434 100,0%

*Närstående till Håkan Eriksson
** Närstående till Erik Eberhardson
Källor: Euroclear och aktieägare
30 juni 2020 och därefter kända ändringar