Quality. Respect. Excellence.

Vision, Mål & Strategi

Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på alla våra marknader.

Vår mission är att hjälpa våra kunder att växa och bli ledande inom sina marknader.

Våra värderingar - kvalitet, respekt och excellens - är en integrerad del av hur vi uppnår framgång som vi mäter av nöjda kunder, verifierbara resultat och innovativa lösningar.

Our Value Pyramid

Our Value Pyramid

Our Strategic Cornerstones

Our Strategic Cornerstones

Our Strategic Objectives

Ledarskap inom marknaden för anläggningsmaskiner och lastbilar
Expansion till närliggande affärsområden
Täckningsgrad från eftermarknaden om minst 1,0 x
Geografisk expansion
Fortsatt utveckling av contracting services

Our Financial Objectives

 Indikator   Mål   Q2 2020 LTM 
 
 Omsättning
  Tredubblad omsättning i Ryssland och CIS från 2016 till 2021   2.2 x 2016 omsättning
 Rörelsemarginal    6-8%   8.5%
 Nettoskuldsättning/  EBITDA   0-2 x  0.4 x
 
 Utdelningspolicy
  • Minst 25% av resultatet skall delas ut till aktieägarna
  • Styrelsen skall beakta flera faktorer vid fastställande av utdelning, bl.a. Koncernens expansionsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov.