Quality. Respect. Excellence.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar.

Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder.

Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader.

Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

  2016 2017 2018 2019
NETTOOMSÄTTNING (MSEK) 1 658 2 567 3 241 3 747
RÖRELSERESULTAT (MSEK) 132* 187 274 358
NETTORESULTAT 84 151 209 251
MEDARBETARE 782 848 1 032 1 239
ANLÄGGNINGAR 73 74 79 92

* Avser justerad EBIT, dvs rörelseresultat exklusive avskrivningar av transaktionsrelaterade immateriella tillgångar t.o.m. maj 2016 samt nedskrivningar av anläggningstillgångar under fjärde kvartalet 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com

Ferronordic AB (publ):
Nybrogatan 6:
114 34 Stockholm:
Reg. nummer: 556748-7953:
Telefon: +46 8 5090 7280