Quality. Respect. Excellence.

IR-kontakt

För frågor beträffande investerarrelationer, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Group CFO and Head of Investor Relations, via e-mail: erik.danemar@ferronordic.com 

eller telefon +46 73 660 72 31