Quality. Respect. Excellence.

Integritetspolicy

Integritetspolicy senast uppdaterad 24 maj 2018

1. Uppgiftsansvarig: Den personuppgiftsansvarige enligt tillämplig dataskyddsförordning, GDPR, är Ferronordic AB (org. Nr 556748-7953, adress: Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm). Ferronordics främsta kontakt i integritetsfrågor är data.privacy@ferronordic.com

2. Rättslig grund och syfte med behandling av personuppgifter: Ferronordic behandlar personuppgifter om olika personer som har registrerats som mottagare av Ferronordics pressmeddelanden och andra distributioner av företagsnyheter, inbjudningar etc. De personuppgifter som behandlas består av kontaktuppgifter som t.ex. alias, namn, e-postadresser och telefonnummer. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på samtycke från mottagarna.

3. Insamling av data: Ferronordic kan samla in personuppgifter på olika sätt, delvis direkt från användaren, och delvis när användaren registrerar sig som mottagare av våra distributioner.

4. Utbyte av data: För att tillhandahålla de tjänster som beskrivs ovan delas nämnda personuppgifter med vår distributionstjänstleverantör, för närvarande Cision Sweden.

5. Lagring av personuppgifter: Personuppgifter lagras endast så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften som definieras i denna integritetspolicy - eller tills användaren återkallar sitt samtycke till behandlingen av uppgifterna.

6. Integritetsrätt: En användare har rätt att få tillgång till personuppgifter som Ferronordic har om honom eller henne. En användare har rätt att när som helst korrigera, uppdatera eller ta bort sina personuppgifter. Skicka förfrågningar angående ovan nämnda rättigheter till Ferronordic på data.privacy@ferronordic.com

7. Ändringar av Ferronordics integritetspolicy: Ferronordic kan ändra denna integritetspolicy och relaterad information.