Quality. Respect. Excellence.

Tredje kvartalet Resultat 2020

Ferronordic redovisade kvartalets resultat 12 november 2020 som var koncernens bästa nettovinst hittills trots marknadsutmaningar

Ökad maskinförsäljning trots en svagare marknad i Ryssland

CIS Underliggande omsättningstillväxt påverkad av en försvagad RUB

Robust rörelseresultat drivet av produktmix och kostnadsbesparingar

Antalet sålda enheter i Tyskland oförändrat i en fortsatt svag marknad Starka kassaflöden och lägre nettoskuldsättning

Extra bolagsstämma beslutade om utdelning av 4,25 SEK per aktie

Netto-omsättning 1 129 MSEK
Rörelse-resultat 107 MSEK
Rörelse-marginal 9.5 %
Minskning av rörelseresultat 7%
Ökad netto-omsättning 17%
EPS-tillväxt 9%

"Q3 2020 var ytterligare ett kvartal då vår organisation levererade ett mycket starkt resultat. Trots fortsatt osäkerhet kring COVID-19 uppnådde vi vår högsta nettovinst hittills."

-Lars Corneliusson, VD Ferronordic

Utvalda nyckeltal*

MSEK Tredje kvartalet
2020**  
Tredje kvartalet
2019
%             Nio månader
2020**  
Nio
 månader 2019
%
Nettoomsättning 1 129 964 17%             3 450 2 787 27%
Rörelseresultat 107 109 -1%             263 262 1%
Periodens resultat 81 74 9%             177 193 -19%
Resultat per aktie 5,57 5,09 9%             12.21 13,31 -19%
           


Bruttomarginal 19.6% 21.4%
            17.7% 20.6%
Rörelsemarginal 9.5% 11.3%
            7.6% 9.4%
           


Avkastning på sysselsatt kapital 25% 34%
            25% 34%
Rörelsekapital/ Nettoomsättning 8% 18%
            8% 18%
Nettoskuld / (Nettokassa) 83 411
            83 411

* Nyckeltalens definitioner och syften presenteras på sid 26.
** Nio månader 2020 omfattar konsolidering av Ferronordics verksamhet i Tyskland