Ferronordic som investering

Läs mer om Ferronordic, våra affärsområden och hur vi skapar mervärde för aktieägarna.

Stark varumärkesportfölj

Vårt partnerskap med Volvo - en världsledande tillverkare av anläggningsmaskiner och lastbilar - ger Ferronordic en möjlighet att erbjuda premiumprodukter och tjänster till en växande kundbas. Vi fortsätter att se potential att expandera vår portfölj med kompletterande varumärken för att nyttja vår organisation och infrastruktur till förmån för våra partners, kunder, investerare och andra intressenter.

Marknader med hög potential

Vi ser starka underliggande förutsättningar på våra marknader. Tyskland har en starkt industrialiserad och utvecklad ekonomi med Europas största lastbilsmarknad. Som ledande ekonomi i mitten av Europa är Tyskland en stark drivkraft för industriell innovation och drar fördel av tillväxt i regionen, vilket skapar möjligheter för Volvos världsledande produkter och Ferronordics tjänster. USA är världens näst största marknad för anläggningsmaskiner med omfattande investeringsprogram för infrastruktur som sannolikt kommer att understödja stark efterfrågan framöver. Vi ser stor potential för att öka vår marknadsandel inom allmänna byggnation, samt för ytterligare expansion på den nordamerikanska marknaden. Kazakstan är fortfarande en relativt ung marknad som präglas av underinvesterad infrastruktur och uppdämd efterfrågan på anläggningsmaskiner.

Tillväxtmöjligheter

Vi ser tillväxtpotential i våra marknader för vår kärnverksamhet och samtidigt ytterligare möjligheter att utöka vår produktportfölj och vårt tjänsteerbjudande. Tillsammans med Ferronordics erfarenhet och affärsmodell möjliggörs även ytterligare geografisk expansion.

  Motståndskraftig affärsmodell och stark eftermarknadsverksamhet

  Vår affärsmodell, som är bygger på ett bra team och robust eftermarknadsverksamhet, har prövats av valutarörelser, turbulenta marknadsförhållanden samt störningar i både utbud och efterfrågan. Vårt fokus på hög täckningsgrad från eftermarknaden gör oss motståndskraftiga, medan vår starka serviceplattform och digitala lösningar tillåter oss att arbeta närmare våra kunder. Vår verksamhet inom försäljning av begagnade maskiner, contracting services och återtillverkning av maskiner och komponenter kompletterar och diversifierar vår affärsmodell och driver ytterligare integration mot våra kunder.

  Investerar i innovation

  Vi har investerat i ett antal innovativa och banbrytande branschlösningar. Vårt digitala säljsystem tillåter oss till exempel att ha en proaktiv metod i vår försäljning och service samt att förutse våra kunders behov. Vi har utvecklat en egen "reglermotor" som kombinerar vår expertis med signalerna från telematiska system (t.ex. Volvo CE:s CareTrack) för att generera automatiska “sales leads” och rekommendationer till våra kunder och optimera drift och underhåll av deras maskiner. Detta höjer effektivitet och prestanda i våra kunders maskinparker samt ökar vår integration mot våra kunder. Vi har även investerat i nya affärsmodeller som exempelvis contracting services, där vi äger och driver maskinerna åt våra kunder. Det hjälper dem att minska kapitalbindning och driftstörningar samtidigt som vi kan höja deras produktivitet.

  Erfaren ledning och stark bolagsstyrning

  Ferronordic är ett svenskt företag med en internationell ledningsgrupp som har lång erfarenhet av våra verksamheter och marknader och vi har en stark styrelse.

  Att arbeta mot en hållbar framtid

  Vi vill vara en bra och rättvis arbetsgivare med stort fokus på hälsa och säkerhet. Vi tillämpar de strängaste principerna för bolagsstyrning och öppenhet. Vi arbetar för att minimera vårt ekologiska fotavtryck och vår resurskonsumtion.