Hållbarhet

Hållbarhet

För oss innebär hållbarhet att driva en ansvarstagande verksamhet som bidrar till en renare miljö, en mindre slösaktig ekonomi och som skapar långsiktigt värde för alla våra intressenter. Vi ser ingen långsiktig avvägning mellan hållbarhet och lönsamhet, snarare tvärtom. Världen behöver hållbara och miljövänliga affärslösningar och att leda den utvecklingen kommer att vara en källa till konkurrensfördelar. Vi har identifierat tre områden som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi kan ha en större påverkan.

Minimera resursspill och miljöpåverkan

En stor del av de maskiner som används i Ryssland/CIS är gamla och har låg bränsleeffektivitet. Genom att ersätta dessa maskiner med nya och effektiva maskiner samt tillhandahålla service, teknisk kunskap och träning som tillåter maskinerna att användas med maximal effektivitet bidrar vi till en bättre miljö.

Genom vår maskin- och komponentåtertillverkning i Jekaterinburg bidrar vi också till en minskad miljöpåverkan, både inom vår egen verksamhet och hos våra kunder. Centret reparerar begagnade maskiner, bygger om nya komponenter samt använder metall och delar från maskiner som inte kan återställas till arbetsför kapacitet. År 2020 byggde vi om tre ramstyrda dumprar, 15 motorer, 19 växellådor samt 45 andra komponenter.

Våra ansträngningar för att minska vår verksamhets miljöpåverkan omfattar även våra val av samarbetspartners. Sedan år 2015 har transporten av våra maskiner i Ryssland/CIS lagts ut på ett ISO 14001-certifierat logistikföretag och när det är möjligt färdas tunga transporter på järnväg för att minimera miljöpåverkan.

Att vara en bra arbetsgivare

Vi strävar ständigt efter att vara en attraktiv, inspirerande och högpresterande arbetsplats med en kultur som är baserad på våra värderingar och vår vision. Det gör vi genom att erbjuda en säker arbetsmiljö, utbildning och utveckling, lika möjligheter och rättvisa löner.

På Ferronordic respekterar vi alla anställdas rätt att ansluta sig till organisationer som företräder deras intressen, att organisera sig och att förhandla kollektivt eller individuellt. Vi gör också betydande investeringar inom utbildning och utveckling av våra anställda. Under år 2020 tillhandahöll vi cirka 50 000 timmars utbildning till våra medarbetare.

Vi strävar också efter att öka mångfalden i vår personalstyrka med ett antal proaktiva åtgärder. Antalet kvinnor i vår bransch är exempelvis något vi vill öka. Andelen kvinnor i ledande befattningar var cirka 17% år 2020. Vårt mål är att ytterligare öka den siffran framöver.

Säkerhet är kärnan i vår verksamhet. Totalt investerades 4 282 timmar i hälso- och säkerhetsutbildningar under 2020. År 2019 tilldelades Ferronordic ISO 45001-certifiering, vilket är en internationell standard för arbetshälsa och säkerhet.

God bolagsstyrning

Utöver tillämplig lagstiftning tillämpar vi även svensk kod för bolagsstyrning och har en nolltoleranspolicy mot korruption. Vi investerar i resurser inom bolagsstyrning; från beslut- och delegationsordning och budgetsystem till policyer, rutiner och företagskultur. Vi främjar kontinuerligt ansvar, transparens och ansvarsskyldighet inom vår organisation. På marknader där korruption är vanligt förekommande ökar vårt arbete mot korruption och våra starka styrningsprinciper förtroendet för vårt företag och de varumärken vi representerar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport 2020