Hållbarhet

För oss innebär hållbarhet att driva en ansvarstagande verksamhet som bidrar till en renare miljö, en mindre slösaktig ekonomi och som skapar långsiktigt värde för alla våra intressenter. Vi ser ingen långsiktig avvägning mellan hållbarhet och lönsamhet, snarare tvärtom. Världen behöver hållbara och miljövänliga affärslösningar och att leda den utvecklingen kommer att vara en källa till konkurrensfördelar. Vi har identifierat tre områden som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi kan ha en större påverkan.

Minimera resursspill och miljöpåverkan

En stor del av de maskiner som används i Kazakstan är gamla och har låg bränsleeffektivitet. Genom att ersätta dessa maskiner med nya och effektiva maskiner samt tillhandahålla service, teknisk kunskap och träning som tillåter maskinerna att användas med maximal effektivitet bidrar vi till en bättre miljö.

Att vara en bra arbetsgivare

Vi strävar ständigt efter att vara en attraktiv, inspirerande och högpresterande arbetsplats med en kultur som är baserad på våra värderingar och vår vision. Det gör vi genom att erbjuda en säker arbetsmiljö, utbildning och utveckling, lika möjligheter och rättvisa löner.

På Ferronordic respekterar vi alla anställdas rätt att ansluta sig till organisationer som företräder deras intressen, att organisera sig och att förhandla kollektivt eller individuellt. Vi gör också betydande investeringar inom utbildning och utveckling av våra anställda. Under 2021 tillhandahöll vi över 60 000 timmars utbildning till våra medarbetare.

Vi strävar också efter att öka mångfalden i vår personalstyrka med ett antal proaktiva åtgärder. Antalet kvinnor i vår bransch är exempelvis något vi vill öka. Andelen kvinnor i ledande befattningar var cirka 32% år 2021. Vårt mål är att ytterligare öka den siffran framöver.

Säkerhet är kärnan i vår verksamhet. Totalt investerades 6 810 timmar i hälso- och säkerhetsutbildningar under 2021. År 2019 tilldelades Ferronordic ISO 45001-certifiering, vilket är en internationell standard för arbetshälsa och säkerhet.

God bolagsstyrning

Utöver tillämplig lagstiftning tillämpar vi även svensk kod för bolagsstyrning och har en nolltoleranspolicy mot korruption. Vi investerar i resurser inom bolagsstyrning; från beslut- och delegationsordning och budgetsystem till policyer, rutiner och företagskultur. Vi främjar kontinuerligt ansvar, transparens och ansvarsskyldighet inom vår organisation. På marknader där korruption är vanligt förekommande ökar vårt arbete mot korruption och våra starka styrningsprinciper förtroendet för vårt företag och de varumärken vi representerar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport 2021

Nasdaq sustainable badge

Ferronordic har certifierats som "Nasdaq ESG Transparency Partner" för att ha delat ESG-data 2021.