Våra marknader

Ferronordic är officiell återförsäljare av Volvo Construction Equipment, Volvo Lastvagnar och Renault Trucks och andra utvalda varumärken i Ryssland, Tyskland och Kazakstan. Vi har över 90 verkstäder och runt 1500 anställda som levererar service och reparationer dygnet runt för våra kunder inom dessa områden.

Ryssland

Ferronordic har varit auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment i Ryssland sedan 2010. Vårt utbud av maskiner inkluderar bland annat grävmaskiner, ramstyrda dumprar och hjullastare. Våra maskiner används för flera olika typer av byggnadsprojekt samt inom gruv- och skogsindustrin. Utöver Volvo Construction Equipment representerar vi även Dressta, Mecalac och Rottne och är auktoriserad partner för Volvo Lastvagnar och Renault Trucks i delar av Ryssland.

För tillfället står Ryssland, tillsammans med Kazakstan, för cirka 80% av koncernens intäkter. Vi ser en betydande långsiktig tillväxtpotential i byggutrustningsindustrin i Ryssland eftersom en stor del av landets infrastruktur byggdes under sovjettiden och kräver omfattande uppgraderingar. Ryssland är också rikt på råvaror och fortsatt utvinning och förädling av dessa naturresurser, samt byggande och underhåll av den infrastruktur som krävs för detta, kommer att vara en viktig drivkraft för tillväxt.

Vi erbjuder även contracting services i Ryssland där vi äger och driver maskiner på uppdrag av kunder, framför allt inom gruvindustrin. Sedan 2019 erbjuder vi även återvunna komponenter och ombyggda maskiner från vårt maskin- och komponentåterbyggnadscenter.

Kazakstan

Ferronordic blev en auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan 2019. Precis som i Ryssland är den kazakiska byggmaskinsmarknaden präglad av en ekonomi baserad på olja och andra naturresurser. Det finns ett ökande behov av att utöka och uppgradera landets infrastruktur. Förutom tipptruckar är den kazakiska marknaden för högkvalitativa maskiner fortfarande relativt liten och har därför enligt vår uppfattning stor tillväxtpotential tack vare fortsatta investeringar i infrastruktur, ekonomisk utveckling och ett alltmer sofistikerat kundbehov.

Tyskland

Tyskland är Europas största marknad för tunga lastbilar. Vår verksamhet i Tyskland omfattar försäljning av Volvo Lastvagnar och Renault Trucks, försäljning av begagnade lastbilar, uthyrning av lastbilar samt service och teknisk support av lastbilar och andra nyttofordon fordon. Vårt försäljningsområde i Tyskland representerar cirka 20% av den totala tyska marknaden för lastbilar (baserat på registreringar). Vår strategi är att fortsätta växa och förbättra vårt nätverk och organisation för att utöka vår marknadsandel av Volvo Lastvagnar och Renault Trucks samt öka vår andel av den totala eftermarknadsverksamheten inom vårt försäljningsområde.