Ferronordics aktier

Aktiekurs

Ferronordic AB (publ) har endast ett aktieslag: stamaktier. Antalet aktier uppgår till 14 532 434 och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Vid utgången av 2020 hade bolaget ca 5 000 aktieägare. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”FNM”. För mer information om Ferronordic på Nasdaq hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com.

Analyst Coverage

BankAnalytikerKontaktuppgifter
Adrian Gilani

+46 8 566 286 92 / adrian.gilani@abgsc.se

Victor Hansen

+46 101 561 327 / victor.hansen@nordea.se

Ägaruppgifter

Nr.AktieägareAntal aktierAndel av aktier och röster
1Skandinavkonsult i Stockholm AB* 2 400 000 16,5%
2Avanza Pension 1 422 119 9,8%
3Lars Corneliusson (direkt och genom företag) 926 590 6,4%
4AltoCumulus 784 093 5,4%
5Per Arwidsson och närstående 692 125 4,8%
6Nordnet Pension 625 573 4,3%
7Magallanes Value Investors 216 196 1,5%
8Handelsbanken Norden Index Criteria 198 440 1,4%
9UBS Switzerland 174 330 1,2%
10Henrik Carlborg (direkt och genom företag) 133 200 0,9%
11Övriga aktieägare 6 959 768 47,9%
Total 14 532 434 100,0%

* Närstående till Håkan Eriksson
Källor: Euroclear och aktieägare
31 mars 2023 och därefter kända ändringar