Ferronordics aktier

Aktiekurs

Ferronordic AB (publ) har endast ett aktieslag: stamaktier. Antalet aktier uppgår till 14 532 434 och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Vid utgången av 2020 hade bolaget ca 5 000 aktieägare. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”FNM”. För mer information om Ferronordic på Nasdaq hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com.

Analyst Coverage

BankAnalytikerKontaktuppgifter
Adrian Gilani

+46 8 566 286 92 / adrian.gilani@abgsc.se

Anders Åkerblom

+46 768 790 958
/

anders.akerblom@nordea.com

Ägaruppgifter

Nr.AktieägareAntal aktierAndel av aktier och röster
1Skandinavkonsult i Stockholm AB* 2 450 000 16,9%
2Per Arwidsson och närstående 1 444 658 9,9%
3Avanza Pension 1 328 964 9,1%
4Lars Corneliusson (direkt och genom företag) 993 590 6,8%
5Nordnet Pension 992 708 6,8%
6AltoCumulus 859 093 5,9%
7Arbona AB 755 380 5,2%
8Unionen 500 000 3,4%
9Janne Pakarinen 216 806 1,5%
10Magallanes Value Investors 216 196 1,5%
11Övriga aktieägare 4 775 039 32,9%
Total 14 532 434 100,0%

*Närstående till Håkan Eriksson
Källor: Euroclear och aktieägare
31 mars 2024 och därefter kända ändringar