Ferronordics aktier

Ferronordics aktier

Aktiekurs

Ferronordic AB (publ) har endast ett aktieslag: stamaktier. Antalet aktier uppgår till 14 532 434 och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Vid utgången av 2020 hade bolaget ca 5 000 aktieägare. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”FNM”. För mer information om Ferronordic på Nasdaq hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com.

Ägaruppgifter

Nr.AktieägareAntal aktierAndel av aktier och röster
1Skandinavkonsult i Stockholm AB* 2 260 774 15,6%
2Lars Corneliusson (direkt och genom företag) 1 047 249 7,2%
3Avanza Pension 753 855 5,2%
4Swedbank Robur 721 053 5,0%
5Per Arwidsson och närstående 626 639 4,3%
6Unionen 575 000 4,0%
7AltoCumulus 543 180 3,7%
8Nordnet 487 146 3,4%
9Investor AM BVBA 413 183 2,8%
10Carnegie Fonder 290 369 2,0%
11Övriga aktieägare 6 813 986 46,9%
Total 14 532 434 100,0%

* Närstående till Håkan Eriksson
Källor: Euroclear och aktieägare
31 september 2021 och därefter kända ändringar