Ferronordics aktier

Aktiekurs

Ferronordic AB (publ) har endast ett aktieslag: stamaktier. Antalet aktier uppgår till 14 532 434 och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Vid utgången av 2020 hade bolaget ca 5 000 aktieägare. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”FNM”. För mer information om Ferronordic på Nasdaq hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com.

Ägaruppgifter

Nr.AktieägareAntal aktierAndel av aktier och röster
1Skandinavkonsult i Stockholm AB* 2 100 000 14,5%
2Lars Corneliusson (direkt och genom företag) 926 590 6,4%
3Avanza Pension 910 323 6,3%
4Per Arwidsson och närstående 544 701 3,7%
5AltoCumulus 528 758 3,6%
6Investor AM BVBA 413 183 2,8%
7Magellanes Value Investors 216 196 1,5%
8PEG Capital Partners AB 149 250 1.0%
9Nordnet Pension 130 372 0,9%
10Robur fonder 126 282 0,9%
11Övriga aktieägare 8 486 779 58,4%
Total 14 532 434 100,0%

* Närstående till Håkan Eriksson
Källor: Euroclear och aktieägare
31 mars 2022 och därefter kända ändringar