Ferronordics aktier

Aktiekurs

Ferronordic AB (publ) har endast ett aktieslag: stamaktier. Antalet aktier uppgår till 14 532 434 och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Vid utgången av 2020 hade bolaget ca 5 000 aktieägare. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”FNM”. För mer information om Ferronordic på Nasdaq hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com.

Ägaruppgifter

Nr.AktieägareAntal aktierAndel av aktier och röster
1Skandinavkonsult i Stockholm AB* 2 100 000 14,5%
2Avanza Pension 950 218 6,5%
3Lars Corneliusson (direkt och genom företag) 926 590 6,4%
4Per Arwidsson och närstående 544 701 3,7%
5AltoCumulus 415 839 2,9%
6PEG Capital Partners AB 400 000 2,8%
7Nordnet Pension 246 226 1,7%
8Magellanes Value Investors 216 196 1,5%
9Handelsbanken fonder 211 283 1,5%
10Handelsbanken Pension 190 352 1,3%
11Övriga aktieägare 8 331 029 57,3%
Total 14 532 434 100,0%

* Närstående till Håkan Eriksson
Källor: Euroclear och aktieägare
30 juni 2022 och därefter kända ändringar