Ferronordics aktier

Aktiekurs

Ferronordic AB (publ) har endast ett aktieslag: stamaktier. Antalet aktier uppgår till 14 532 434 och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Vid utgången av 2020 hade bolaget ca 5 000 aktieägare. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”FNM”. För mer information om Ferronordic på Nasdaq hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com.

Analyst Coverage

BankAnalytikerKontaktuppgifter
Adrian Gilani

+46 8 566 286 92 / adrian.gilani@abgsc.se

Victor Hansen

+46 101 561 327 / victor.hansen@nordea.se

Ägaruppgifter

Nr.AktieägareAntal aktierAndel av aktier och röster
1Skandinavkonsult i Stockholm AB* 2 250 000 15,5%
2Avanza Pension 1 138 231 7,8%
3Lars Corneliusson (direkt och genom företag) 926 590 6,4%
4AltoCumulus 714 100 4,9%
5Per Arwidsson och närstående 492 125 3,4%
6Nordnet Pension 471 045 3,2%
7SEB Life International 300 000 2,1%
8PEG Capital Partners AB 300 000 2,1%
9Magallanes Value Investors 216 196 1,5%
10Handelsbanken Norden Index Criteria 191 574 1,3%
11Övriga aktieägare 7 532 573 51,8%
Total 14 532 434 100,0%

* Närstående till Håkan Eriksson
Källor: Euroclear och aktieägare
30 december 2022 och därefter kända ändringar