Vd-kommentar

“Motståndskraft, resultat och tillväxt”

På Ferronordic är vi övertygade att engagerade anställda levererar resultat. Från dag ett har vår styrka varit våra team, deras kunskap och deras vilja att alltid göra en extra insats för våra kunder. Det är så vi har hjälpt våra kunder att bli branschledande inom sina industrier och att förverkliga vår vision att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på våra marknader.

Det ligger i vårt DNA och är en del av vår affärsmodell att finnas där när våra kunder behöver oss och tillhandahålla lösningar som är skräddarsydda för deras verksamhet. Vi arbetar för våra kunder men vi arbetar också med dem för att tillhandahålla innovativa lösningar som utmanar branschnormer. På så sätt känner vi en stark mening i vårt arbete och engagemang för att forma framtiden för vår bransch.

På Ferronordic bygger vårt kunderbjudande på fem strategiska pelare; bra team, kundorientering, överlägsen infrastruktur, operativ excellens och partnerskap med starka varumärken. Våra kärnvärden kvalitet, respekt och excellens definierar vår karaktär och stöder våra strategiska pelare.

Som en internationell aktör inom anläggningsmaskiner och lastbilsverksamhet strävar vi efter att föra in ytterligare professionalism och innovation i vår bransch. Vi arbetar hårt för att utveckla praxis och metoder och att utnyttja digitalisering för att öppna nya möjligheter att förbättra effektiviteten, minska utsläppen och spara tid och pengar.

När vi blickar framåt ligger fokus på att påskynda lönsam tillväxt genom expansion till nya marknader och relaterade affärsområden, vidareutveckla contracting services och använda våra digitala plattformar till att öka maskins- och eftermarknadsförsäljningen. Våra ansträngningar lönar sig redan och vi ser många möjligheter och en ljus framtid.

Lars Corneliusson

Koncernchef och Vd