Vad vi tror på

Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på våra marknader och vårt uppdrag är att stödja våra kunders tillväxt och ledarskap. Vår verksamhet bygger på kundfokus, kompetens och entreprenörsanda. Genom våra tjänster och produkter samt vårt fokus på innovation och hållbarhet förverkligar vi vår vision.

Vår verksamhet bygger på fem strategiska hörnstenar

Kompetenta medarbetare

Ferronordics framgång bygger på ett starkt team som tillsammans arbetar mot gemensamma affärsmål. Varje anställd har ansvar och åtaganden som går utöver den anställdas formella roll och arbetsbeskrivning. Att vara ett bra team innebär också att vi värdesätter samarbete och förstår att ömsesidigt förtroende, dialog och öppenhet är det bästa sättet att förbättra vår prestation och driva vår verksamhet framåt.


cornerstones
ourvalu

Kundorientering

Ferronordics mission är att stödja tillväxt och ledarskap för våra kunder inom deras branscher. Vi vet att varje kunds verksamhet skiljer sig från varandra. Att möta kundernas behov börjar med att lära känna våra kunder, leverera kvalitetstjänster och premiumprodukter och sträcker sig till skräddarsydda lösningar, som finansiering, inbyten, restvärdehantering och contracting services.

Bygger på starka varurmärken

Vi erbjuder premiumprodukter som utlovar kompromisslös kvalitet, branschledande innovationer, komfortsäkerhet i världsklass och minskade utsläpp. Alla varumärken som Ferronordic samarbetar med har en ledande position på marknaden och vi hjälper till att upprätthålla denna position genom att tillhandahålla operativ spetskompetens och förstklassiga tjänster.

objectiv
infra

Förstklassig infrastruktur

På Ferronordic prioriterar vi att hålla våra kunders medarbetare säkra, deras maskiner produktiva och deras verksamhet effektiv. En förutsättning för att lyckas med detta åtagande är vårt täta nätverk med 42 anläggningar i USA, Tyskland och Kazakstan. Vårt erbjudande och värdeskapande är däremot inte begränsat till verkstäder eller fysisk infrastruktur utan bygger snarare på en ambition att tillhandahålla professionella tjänster och lösningar närhelst och varhelst våra kunder behöver det.

Operationell spetskompetens

Operationell spetskompetens handlar om att ha ett kvalitets- och utvecklingsorienterat tankesätt. Vi arbetar inom en konkurrenskraftig och snabbt föränderlig bransch. Vår framgång ligger i vår förmåga att anamma och driva den förändringen. Operationell spetskompetens handlar också om att förutse morgondagens behov. Digitalisering, uppkopplade produktsystem och hållbarhet förändrar vår industri i grunden. Vi investerar i dessa områden för att skapa lösningar som driver värde för våra kunder.

operation

Värderingar och principer

Ferronordics kärnvärden är kvalitet, respekt och excellens.

Kvalitet

Vi värdesätter långvariga partnerskap med våra kunder och partners. Detta kräver ett konsekvent fokus på kvalitet i produkter, tjänster och relationer. Kvalitet innebär också att vi uppfyller våra åtaganden och strävar efter att överträffa förväntningarna i allt vi gör.

Respekt

Vi uppträder rättvist och öppet med varandra, kunder, leverantörer och de samhällen vi arbetar i. Respekt innebär även att vi visar tolerans och främjar lika möjligheter för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, bakgrund, tro, förmåga eller funktionshinder.

Excellens

Vi skapar värde för våra kunder och partners genom resultatorientering, innovation och servicekvalitet. Vi förbättrar kontinuerligt våra processer och produkter och strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar.

VärdepyramidStrategiska mål

Våra strategiska mål beskriver hur vi tror att vi bäst kan skapa tillväxt och värde för alla våra intressenter.

  • Ledarskap inom marknaden för anläggningsmaskiner och lastvagnar

  • Täckningsgrad från eftermarknaden om minst 1,0 x

  • Expansion till närliggande affärsområden

  • Expansion och utveckling av contracting services

  • Industriledande digitala service- och säljplattformar

  • Geografisk expansion