Våra branscher

Vår expertis är att navigera i krävande branscher och de utmaningar som de medför. Vi värdesätter långsiktiga partnerskap med våra kunder, från logistik till byggnation och gruvdrift, och erbjuder skräddarsydda lösningar som ger mervärde åt deras verksamhet.

Transport och logistik

Vi är auktoriserad återförsäljare av Volvo Lastvagnar och Renault Trucks i Tyskland. Vårt erbjudande i Tyskland sträcker sig från försäljning av Volvo Lastvagnar och Renault Trucks till tjänster som reparations- och underhållsarbete, förarutbildning och fordonsinspektioner för lastbilar av alla märken. Vi har också en begagnad lastbil- och uthyrningsverksamhet samt en diversifierad kundportfölj som inkluderar logistikföretag, kommuner och byggföretag.

Marknader: Tyskland

transport
general

Allmän konstruktion

Våra kunder inom byggbranschen är engagerade i olika projekt som sträcker sig från landsbygd- och stadsbyggnad, allmännyttiga företag och jordbruk till återvinning och avfallshantering. Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av allmän byggnadsutrustning inklusive grävmaskiner, hjullastare, grävlastare, bulldozrar, kranar och rivningsutrustning.

Marknader: USA och Kazakstan

road

Vägbyggnad

Vi erbjuder ett brett sortiment av vägbyggnadsutrustning som gör att våra kunder kan slutföra alla stadier av vägbyggen, oavsett komplexiteten i projekten och förhållandena i terrängen och vädret. Vår vägbyggnadsutrustning inkluderar asfaltläggare, vägvältar, bulldozers, grävmaskiner och grävlastare.

Marknader: USA och Kazakstan

Gruvindustri

Våra kunder inom gruvindustrin använder vår utrustning, våra tjänster och vår expertis för att utvinna och producera metaller och mineraler som världen är beroende av. Vi tillhandahåller tippbilar, grävmaskiner, hjullastare, bulldozers och tjänster för att säkerställa en smidig drift av våra kunders verksamhet. Vi erbjuder också contracting services inom gruvdrift där vi äger och driver utrustning och får betalt i förhållande till mängden jord och berg som flyttas.

Marknader: USA och Kazakstan

mining
quarries

Stenbrott och sandtag

Våra kunder inom stenbrott och sandtag arbetar med utvinning och produktion av råvaror för byggbranschen. De arbetar i ytgruvan och extraherar granit, kalksten och sandsten samt grus eller ballast. Vi tillhandahåller ett brett utbud av utrustning inklusive grävmaskiner, ledade dumper, tippbilar, hjullastare och mobila kross- och sorteringsverk inom detta segment.

Marknader: USA och Kazakstan