Vad vi erbjuder

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Vår kärnverksamhet består av att sälja, reparera och underhålla olika typer av maskiner, lastbilar, motorer, reservdelar och redskap. Dessutom tillhandahåller vi konsulttjänster som exempelvis maskinutbildningar. Vi har också en växande verksamhet inom Contracting Services där vi med hjälp av egna maskiner och operatörer utför uppdrag för kunder och får betalt i förhållande till mängden sten och jord som flyttas.

equipment

Försäljning av anläggningsmaskiner och lastbilar

Försäljning av Ferronordic -utrustning och lastbilar består av försäljning av anläggningsmaskiner, främst från Volvo CE, Volvo Lastvagnar och Renault Trucks. Byggmaskiner används i stor utsträckning inom olika branscher, inklusive allmän konstruktion, gruvdrift, stenbrott och aggregat, olja och gas, vägbyggnad och skogsbruk.

Lastbilsförsäljning inkluderar nya lastbilar från Volvo Lastvagnar och Renault Trucks samt lätta nyttofordon. Lastbilar används för lång- och regionaltransporter inom logistik, jordbruk, konstruktion, stenbrott, virkestransporter samt avfallshämtning och återvinning. Vi har också en begagnad utrustning och lastbilsverksamhet och erbjuder lång- och korttidsuthyrning.


Eftermarknadsservice och försäljning

Eftermarknaden är kärnan i vår verksamhet och består av försäljning av delar och service. Vi lägger betydande resurser på utbildning av vår personal, system, tillgänglighet av delar, nätverkstäckning och mobil service. Den största andelen av eftermarknadsförsäljningen består av försäljning av reservdelar till anläggningsmaskiner och lastbilar.

Inom serviceområdet tillhandahåller vi både underhåll, diagnostik, översyn, operatörsträning och reparationer. Vi erbjuder olika typer av servicekontrakt för att skräddarsy erbjudandet och uppfylla varje kunds individuella behov. Service tillhandahålls avseende både maskiner och lastbilar ute på fältet, hos kunden eller på våra verkstäder.

aftermarket
contracting

Contracting Services

Som en del av vår strategi att bli alltmer integrerade i våra kunders verksamheter och att växa till närliggande affärsområden erbjuder vi contracting services där vi äger och driver utrustning för våra kunders räkning och får betalt i förhållande till mängden jord och berg som flyttas. För närvarande erbjuder Ferronordic endast constrating services i Ryssland, men vi ser potential för att utveckla liknande produkter på andra marknader.

Fabriksrenovering av komponenter och maskiner

Vi öppnade vår anläggning för återtillverkning av maskiner och komponenter i Ekaterinburg år 2019. Anläggningen bygger huvudsakligen om motorer och växellådor för Volvo CE, Volvo Lastvagnar och Renault Trucks. Komponenter och maskiner från återtillverkningsanläggningen är en del av Volvos Certified Rebuild-program och levereras med en Ferronordic-garanti. Komponenterna säljs vidare till kunder med en garanti från Ferronordic eller installeras i begagnade maskiner som en del av Volvo Certified Rebuild-programmet. Anläggningen bygger också om maskiner och tillvaratar delar och metallskrot.

rebuild