Vår uppförandekod

Det är Ferronordics policy att kräva de högsta standarderna för affärsetik och integritet från alla anställda och att följa alla tillämpliga lagar och regler för att bedriva sin verksamhet. För detta ändamål har Ferronordic antagit och implementerat en uppförandekod.

Denna uppförandekod ger vägledning om hur man kan svara på vanliga frågor om integritet och efterlevnad som kan uppstå under vår verksamhet.

Koden gäller alla anställda i Ferronordic AB, Ferronordic Machines LLC och alla andra medlemmar i Ferronordic Group, inklusive styrelseledamöterna i Ferronordic AB.

Anställda och externa intressenter har möjlighet att på ett säkert och konfidentiellt sätt rapportera misstänkta oegentligheter som strider mot lag och rätt eller mot företagets regler och policies genom Compliance Hotline.

Om du är anställd hos Ferronordic ser vi gärna att du tar upp problem via lokal ledning, lokal juridisk personal eller HR. Om detta inte är ett alternativ kan du använda vår hotline. Vi rekommenderar att man identifierar sig så att vi bättre kan följa upp rapporten och hålla kontakten under utredningens gång men rapportering kan också göras anonymt. Ferronordic accepterar inte diskriminering eller vedergällning mot någon som rapporterar missförhållanden.

Compliance Hotline

Ring: +46 707 46 63 82 eller skicka ett meddelande till whistleblower@ferronordic.com

Compliance Hotline är baserat i Stockholm, Sverige, och följer därför svenska och Europeiska unionens begränsningar relaterade till dataskydd.