Ferronordic slutför förvärv av ledande återförsäljare för Volvo Construction Equipment i USA

30 nov. 2023

Ferronordic har slutfört förvärvet av Rudd Equipment Company, Inc. (“Rudd”), en av de största återförsäljarna för Volvo CE i USA, med verksamhet i hela eller delar av nio stater. Ferronordic tar därmed första steget i sin expansion till den viktiga USA-marknaden.

Ferronordic meddelade den 13 november 2023 att företaget ingått avtal om att förvärva Rudd Equipment Company, Inc. (“Rudd”). Ferronordic har 30 november 2023 slutfört förvärvet av Rudd.

Rudd är baserat i Louisville, Kentucky, men täcker ett omfattande försäljningsområde med flera stora städer, som Cincinnati, Columbus, St. Louis, Cleveland och Pittsburgh.

Under 2022 hade Rudd en omsättning om 308,3 MUSD med ett rörelseresultat om 16,5 MUSD och resultat före skatt om 16,4 MUSD (justerat till IFRS från Rudds reviderade finansiella rapporter). Köpeskillingen uppgår till 95,0 MUSD, motsvarande 5,8 x 2022-års justerade resultat före skatt. Därutöver förvärvar Ferronordic två fastigheter för 10 MUSD, för närvarande hyrda av Rudd.

Sammanlagd köpeskilling för aktierna i Rudd och de två fastigheterna uppgår således till 105 MUSD. Av detta finansieras 60 MUSD med egen kassa/eget kapital och 45 MUSD med nya lån.

Ferronordics VD, Lars Corneliusson, kommenterar förvärvet: “Detta är en transaktion som omvandlar Ferronordic som koncern. Vi har letat efter geografiska expansionsmöjligheter i olika regioner, främst på utvecklade marknader. USA är världens näst största marknad för anläggningsmaskiner med omfattande investeringsprogram för infrastruktur som sannolikt kommer att understödja stark efterfrågan framöver. Rudd passar Ferronordic bra strategiskt och ger den affärsplattform och omfattning vi letat efter. Förvärvet ger en stark bas på en dynamisk marknad som öppnar potential för ytterligare expansion i Nordamerika”.

För mer information om transaktionen hänvisar vi till Ferronordics pressmeddelande från den 13 november 2023. Pressmeddelandet finns även tillgängligt på vår hemsida: https://ferronordic.com/sv/investerarrelationer/pressmeddelanden/.Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag för lastbilar och anläggningsmaskiner. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic är återförsäljare för Volvo CE i hela eller delar av nio delstater i USA och representerar även Hitachi, Sandvik och Linkbelt i delar av samma område. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har idag 41 anläggningar och ca. 800 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com


Kontakt

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer

+46 73 660 72 31

ir@ferronordic.com


Denna information lämnades för offentliggörande den 30 november 2023, 17:30 CET.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.