Quality. Respect. Excellence.

Субменю

Vision och mål

Vision:

Betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.

Strategiska mål:

  • Ledarskap inom marknaden för anläggningsmaskiner
  • Expansion till närliggande affärsområden
  • Geografisk expansion
  • Fortsatt utveckling av contracting services
  • Täckningsgrad från eftermarknaden om minst 1,0 x

Finansiella mål:

  • Tredubblad omsättningen från 2016 till 2021 
  • Rörelsemarginal om 7-9%
  • Nettoskuldsättning /  EBITDA om 0-2 x (under en konjunkturcykel)