Pressmeddelande
Regulatorisk

Kommuniké från Ferronordics årsstämma 2023

11 maj 2023

Vid Ferronordics årsstämma som avhållits den på Radisson Blu Strand Hotell, Nybrokajen 9, Stockholm, torsdagen den 11 maj 2023 kl. 14:00 beslutade aktieägarna följande:

  • Godkändes ordinarie utdelning om 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 15 maj 2023. Utbetalning ska ske runt den 19 maj 2023.
  • Bolagets och Koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
  • Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson, Staffan Jufors, Aurore Belfrage och Niklas Florén omvaldes till ledamöter i styrelsen. Samtliga ledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.
  • Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 2 400 000 kr fastställdes.
  • KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan Bolaget och KPMG AB.
  • Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.


Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer

+46 73 660 72 31

ir@ferronordic.com

Finansiell kalender

Delårsrapport april-juni 2023 – 17 augusti

Delårsrapport januari-september 2023 – 16 november

Bokslutskommuniké januari-december 2023 – 22 februari 2024

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Corporate ID no. 556748-7953

www.ferronordic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2023, 15:45 CET.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.