Pressmeddelande

Kommuniké från Ferronordics årsstämma 2024

16 maj 2024

Vid Ferronordics årsstämma som avhållits den på Radisson Collection Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm, onsdagen den 16 maj 2024 kl. 14:00 beslutade aktieägarna följande:

  • Beslutades att ingen utdelning skulle betalas.
  • Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
  • Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors, Aurore Belfrage och Niklas Florén omvaldes till ledamöter i styrelsen. Samtliga ledamöter valdes för tiden till slutet av nästa årsstämma.
  • Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.
  • Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 2 400 000 kr fastställdes.
  • KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.
  • Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.
  • Förslag till incitamentprogram för medlemmar i koncernens ledningsgrupp antogs.


Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag för anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo CE i hela eller delar av nio delstater i USA och representerar även Hitachi, Sandvik och Link-Belt i delar av samma område. Ferronordic är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har idag 42 anläggningar och ca. 800 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Kontakt

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer

+46 73 660 72 31

ir@ferronordic.com

Finansiell kalender

Bolagsstämma 2024 – 16 maj

Delårsrapport april-juni 2024 – 15 augusti

Delårsrapport juli-september 2024 – 14 november

Bokslutskommuniké januari-december 2024 – 20 februari 2025

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2024, 16:00 CET.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.