Pressmeddelande
Regulatorisk

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

17 aug. 2023

Fortsatt fokus framåt

ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade 68% till 674 MSEK (402)
 • Rörelseresultatet ökade 65% till -10 MSEK (-30)
 • Rörelsemarginalen ökade till -1,5% (-7,4)
 • Periodens resultat ökade 100% till 64 MSEK (32)
 • Resultatet per aktie före utspädning* uppgick till 4,41 SEK (2,20)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 MSEK (39)

JANUARI- JUNI 2023

 • Nettoomsättningen ökade 52% till 1 305 MSEK (856)
 • Rörelseresultatet ökade 55% till -25 MSEK (-54)
 • Rörelsemarginalen ökade till -1,9% (-6,3)
 • Periodens resultat minskade 25% till 71 MSEK (95)
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,87 SEK (6,50)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -86 MSEK (23)
MSEK (eller som angivet)
2023 Q2
2022 Q2
%
2023 6M
2022 6M
%
2022 FY
Nettoomsättning
2023 Q2 674
2022 Q2 402
% 68%
2023 6M 1,305
2022 6M 856
% 52%
2022 FY 1,973
Bruttovinst
2023 Q2 84
2022 Q2 43
% 98%
2023 6M 169
2022 6M 96
% 76%
2022 FY 250
Rörelseresultat
2023 Q2 -10
2022 Q2 -30
% 65%
2023 6M -25
2022 6M -54
% 55%
2022 FY 247
Resultat från kvarvarande verksamhet
2023 Q2 64
2022 Q2 -97
% 166%
2023 6M 71
2022 6M -128
% 155%
2022 FY 197
Periodens resultat
2023 Q2 64
2022 Q2 32
% 100%
2023 6M 71
2022 6M 95
% -25%
2022 FY 440
Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet, SEK*
2023 Q2 4.41
2022 Q2 -6.71
% 166%
2023 6M 4.87
2022 6M -8.84
% 155%
2022 FY -7.53
Resultat per aktie, SEK*
2023 Q2 4.41
2022 Q2 2.20
% 100%
2023 6M 4.87
2022 6M 6.50
% -25%
2022 FY 30.28
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2023 Q2 40
2022 Q2 39
%
2023 6M -86
2022 6M 23
%
2022 FY 215
Nettoskuld (nettokassa)
2023 Q2 -539
2022 Q2 712
%
2023 6M -539
2022 6M 712
%
2022 FY -957
Bruttomarginal, %
2023 Q2 12.5%
2022 Q2 10.6%
% 1.9pp
2023 6M 12.9%
2022 6M 11.2%
% 1.8pp
2022 FY 12.7%
Rörelsemarginal, %
2023 Q2 -1.5%
2022 Q2 -7.4%
% 5.8pp
2023 6M -1.9%
2022 6M -6.3%
% 4.4pp
2022 FY 12.5%
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %
2023 Q2 20%
2022 Q2 14%
% 6.0pp
2023 6M 20%
2022 6M 14%
% 6.0pp
2022 FY 11%
Eget kapital/summa tillgångar, %
2023 Q2 62%
2022 Q2 37%
% 24.6pp
2023 6M 62%
2022 6M 37%
% 24.6pp
2022 FY 58%
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM%
2023 Q2 11%
2022 Q2 23%
% -12.1pp
2023 6M 11%
2022 6M 23%
% -12.1pp
2022 FY 11%
Avkastning på eget kapital, LTM%
2023 Q2 23%
2022 Q2 22%
% 1.2pp
2023 6M 23%
2022 6M 22%
% 1.2pp
2022 FY 30%

*Före utspädning

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:

”Under andra kvartalet fortsatte vi arbetet med att bygga det nya Ferronordic. I Tyskland ökade försäljningen av både lastbilar och eftermarknad och vi hade vårt andra kvartal med ett positivt rörelseresultat. Det är uppmuntrande att se att investeringar i vårt nätverk och organisation börjar ge mer hållbara resultat. Men vi har fortfarande en lång väg kvar för att realisera affärspotentialen i vår tyska verksamhet. Vi fortsätter att arbeta nära partners och kunder för att främja hållbara transportlösningar och för att utveckla våra egna elektriska transportlösningar. Vi tilldelades tyska statliga subventioner på upp till 23 MEUR för upp till 117 elektriska lastbilar. Försäljningen av nya lastbilar i enheter ökade med 33% i linje med marknaden. Försäljningen av begagnade lastbilar var också stark. Eftermarknadsaffären ökade med 30% som resultat av organisk tillväxt och förvärv. Den totala nettoomsättningen i Tyskland ökade med 58% till 595 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till 2 MSEK.

I Kazakstan höll vi tempot från första kvartalet. Försäljningen av nya och begagnade anläggningsmaskiner ökade med 183% i enheter med en bra produktmix. Den totala nettoomsättningen i Kazakstan ökade med 202% till

80 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 180% till 7 MSEK. Vi fortsätter att utveckla vår organisation och förmåga att erbjuda contracting services.

En starkare försäljning inom båda affärssegmenten ökade Koncernens omsättning med en bättre bruttomarginal. Rörelseresultatet ökade till -10 MSEK, delvis med stöd av återföring av en avsättning. Nettokassan minskade till 539 MSEK, dels på grund av högre varulager och utdelning, men även av investeringar i nätverk och lastbilar för uthyrning.

Den tyska marknaden är fortfarande stadig. Marknaden har växt på ökat utbud till uppdämd efterfrågan. Vi ser dock också en växande osäkerhet om ekonomin. Högre finansieringskostnader och inflation gör kunderna mer försiktiga. Vi ser ett växande intresse för elektriska transporter, men kunder söker klarhet om kapacitet i laddinfrastruktur. Vår verksamhet i Kazakstan fortsätter att utvecklas. Efterfrågan på anläggningsmaskiner stöds av Kazakstans växande roll som regionalt nav, dess infrastrukturprojekt och starka råvarupriser. Vi tror att de underliggande affärsmöjligheterna på de tyska och kazakiska marknaderna är starka. Vi fortsätter att utforska affärsmöjligheter utanför våra nuvarande marknader.”Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Kontakt

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer

+46 73 660 72 31

ir@ferronordic.com


Finansiell kalender

Delårsrapport januari-september 2023 – 16 november

Bokslutskommuniké januari-december 2023 – 22 februari 2024

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com


Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2023, 07:30 CET.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.