Integritetspolicy

Senast uppdaterad: Juni 22, 2021

Denna integritetspolicy beskriver hur Vi lagrar, använder och delar Dina uppgifter när du använder våra tjänster. Den innehåller även information om Dina rättigheter och hur dataskyddslagen skyddar Dina personuppgifter. Genom att använda Våra Tjänster godkänner Du lagring och användning av Dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Betydelser och definitioner

Betydelser

Följande definitioner beskriver viktiga ord som tas upp i integritetspolicyn. Definitionerna har samma betydelse oberoende om orden är singular eller plural.

Definitioner

I denna integritetspolicy:

 • Konto betyder ett unikt konto skapat för Din användning av Våra Tjänster eller delar av Våra Tjänster.

 • Företaget (även kallat ”Vi”, ”Oss”, eller ”Vår” i denna integritetpolicy) hänvisar till Ferronordic AB, Nybrogatan 6.

 • Cookies är små filer som lagras på Din dator, mobiltelefon, eller annan digital enhet, av webbplatser och innehåller detaljer angående Din sökhistorik varje gång Du besöker den Webbplatsen.

 • Land hänvisar till: Sverige

 • Enhet betyder alla typer av enheter som kan använda Tjänsten, till exempel en dator, mobiltelefon eller surfplatta.

 • Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierbar person.

 • Tjänst hänvisar till denna Webbplats.

 • Tjänsteleverantör avser en fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på Företagets vägnar. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller personer som är anställda av Företaget för att underlätta användning av Tjänsten, för att tillhandahålla Tjänsten på Företagets vägnar, för att utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller för att hjälpa Företaget att analysera hur Tjänsten används.

 • Tredjeparts Social Media Tjänst avser alla hemsidor eller sociala nätverk genom vilket en Användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda Tjänsten.

 • Användningsdata hänvisar till automatiskt insamlad data som genereras antingen genom användning av Tjänsten eller genom Tjänstens infrastruktur (till exempel hur länge du använder Tjänsten).

 • Webbplats avser Ferronordic Global (ENG), som finns tillgänglig på https://ferronordic.com/

 • Du avser den person som besöker eller använder Tjänsten, eller ett företag eller juridisk person för vilken en sådan person har tillgång till eller använder Tjänsten.

Lagring och användning av dina personuppgifter

Data som lagras

Personuppgifter

När Du använder Vår Tjänst kan Vi be Dig att förse oss med personliga och identifierbara uppgifter som kan användas för att kontakta eller identifiera Dig. Personliga identifierbara uppgifter kan inkludera, men är inte begränsat till:

 • E-postadress

 • Adress, delstat, län, postnummer, ort

 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata lagras automatiskt när Tjänsten används.

Användningsdata kan innehålla information såsom Din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i Vår Tjänst som Du besöker, tid och datum för Ditt besök, den tid Du spenderar på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostiskdata.

När Du använder Tjänsten via en mobil enhet lagras viss information automatiskt, inklusive men inte begränsat till: vilken typ av mobil enhet Du använder, Din mobila enhets unika ID, IP-adress, operativsystem, vilken typ av webbläsare Du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostiskdata.

Vi kan även lagra information som Din webbläsare skickar när Du besöker vår Tjänst eller när Du öppnar Tjänsten via en mobil enhet.

Spårningstekniker och Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på Vår Tjänst och för att lagra viss information. Spårningsteknik som används är fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att analysera och förbättra Vår Tjänst Tekniker som Vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller Webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som lagras på Din Enhet. Du kan ställa in inställningarna på Din webbläsare för att förhindra att Cookies lagras på Din enhet, eller för att ange när en Cookie skickas. Om Du inte accepterar Cookies kan Du inte använda vissa delar av Vår Tjänst. Om Du inte har ändrat Dina webbläsarinställningar så att de inte accepterar Cookies, betyder det att vår Tjänst kan använda Cookies.

Cookies kan vara “beständiga” eller “session” Cookies. Beständiga Cookies finns kvar på Din personliga dator eller mobila enhet när Du går off-line, medan session cookies raderas när Du stänger Din webbläsare Lär dig mer om Cookies: Vad är Cookies?

Vi använder både Beständiga och Session Cookies för de syften som anges nedan:

 • Nödvändiga/Viktiga Cookies

Typ: Session Cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies är viktiga för att förse Dig med tjänster tillgängliga via vår Webbplats och är nödvändiga för att Du ska kunna använda vissa av funktionerna. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa Cookies kan de tjänster som Du använder inte tillhandahållas och Vi använder bara dessa Cookies för att tillhandahålla Dig dessa tjänster.

 • Cookiespolicy/Meddelande om Godkännande av cookies:

Typ: Beständiga Cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa Cookies identifierar om en användare har accepterat lagring av Cookies på Webbplatsen.

För mer information om hur Vi använder Cookies och Dina valmöjligheter angående cookies, besök vår Cookiespolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda Dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kontakta Dig: För att kontakta Dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapps push-meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller de avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt.

 • För att förse Dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang liknande de som Du redan har köpt eller efterfrågat, såvida Du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera Dina förfrågningar: För att tillgodose och hantera Dina förfrågningar till Oss.

 • För andra Ändamål: Vi kan använda Din information för andra ändamål, till exempel för att analysera data, identifiera användartrender och effektiviteten av våra marknadskampanjer, och för att utvärdera och förbättra Våra Tjänster, produkter, marknadsföring, och din upplevelse av Tjänsten.

Vi kan dela Din personliga information i följande situationer:

 • Med Tjänsteleverantörer: Vi kan dela Dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av Vår Tjänst och för att kontakta Dig.

 • Med Ditt godkännande: Vi kan dela Dina personuppgifter för andra ändamål med Ditt godkännande.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer att lagra Dina Personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi lagrar och använder Dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att lagra dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för intern analys. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionerna i vår tjänst, eller om vi enligt lag är skyldiga att lagra dessa uppgifter en längre period.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på Företagets olika kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför Din delstat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i Din jurisdiktion

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy följt av Ditt utlämnande av sådan information representerar Ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta rimliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att Dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer inte att delas med andra organisationer såvida det inte finns tillräckliga kontroller för att garantera säkerheten av Dina personuppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om Företaget är inblandat i en sammanslagning, förvärv, eller försäljning kan Dina personuppgifter överföras. Under sådana omständigheter meddelar Vi Dig innan Dina personuppgifter överlämnas och omfattas av en annan Integritetspolicy.

Brottsbekämpning

Under särskilda omständigheter kan Företaget bli skyldigt att utlämna Dina personuppgifter, om lagen kräver det, eller följande en giltig förfrågning från en offentlig myndighet (t.ex. domstol).

Andra rättsliga krav

Företaget kan utlämna Dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en juridisk skyldighet

 • Skydda och försvara Företagets rättigheter och egendom

 • Förhindra eller utföra en undersökning av eventuell felaktig användning av Tjänsten.

 • Skydda användare av Tjänsten och allmänheten

 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säker lagring av Dina personuppgifter är viktig för oss, men ingen metod för överföring av information via Internet eller annan elektronisk lagring av data är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda Dina Personuppgifter, kan Vi inte garantera absolut säkerhet.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte tillhandhålls av Oss. Om Du klickar på en länk från ett tredjepartsföretag omdirigeras Du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar att Du granskar Integritetspolicyn för varje webbplats Du besöker.

Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn, eller hantering av data på tredje parts webbplatser.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Det händer att Vi uppdaterar Vår Integritetspolicy. Vi uppdaterar Dig om ändringarna genom att uppdatera Integritetspolicyn på denna sida.

Vi meddelar Dig via e-post och/eller via ett meddelande på Vår Webbplats, innan ändringarna träder i kraft, och vi uppdaterar datumet för ”Senast uppdaterad” högst upp på Integritetspolicyn.

Vi rekommenderar att Du regelbundet granskar denna Integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna Integritetspolicy gäller från och med när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har frågor angående denna Integritetspolicy kan du kontakta oss: